มาตรฐานทางด้านการควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับสารไวไฟ

0 Comments

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตย์ พ.ศ. 2559 ————————- 1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป           2. คลังน้ำมัน สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ำมันประเภท ก สถานีบริการน้ำมันประเภท ข สถานีบริการน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ำมันประเภท ฉ ต้องจัดให้มีการป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตย์ ในบริเวณ ดังนี้            (1) ระบบท่อรับน้ำมัน ท่อจ่ายน้ำมัน และท่อระบายไอน้ำมัน            (2) บริเวณที่มีการบรรจุน้ำมันลงภาชนะบรรจุน้ำมัน            (3)

ความรู้เกี่ยวกับ “ไฟฟ้าสถิตย์” และ “ESD”

0 Comments

ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตย์หรือที่เราเรียกกันว่า “ESD” เป็นคำพูดที่เราคุ้นหูและได้ยินกันบ่อยๆในโรงงานอุตสาหกรรม แต่เรารู้ความหมายหรือไม่ครับว่ามันหมายความว่าอย่างไร และมันมีผลกระทบอะไรบ้าง ณ ปัจจุบันนี้ในหลายๆ อุตสาหกรรม มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าสถิตย์ เกือบทั้งนั้น ถ้ายกตัวอย่างอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเรา ณ ปัจจุบันและทุกคนใช้มันเป็นประจำทุกวันคือโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart Phone กว่าจะทำการผลิตออกมาได้หนึ่งเครื่องนั้น ต้องผ่านกระบวนการผลิตมากมายหลายขั้นตอน ซึ่งทราบกันมั้ยครับว่าแทบทุกขั้นตอน ต้องมีการควบคุมเรื่องไฟฟ้าสถิตย์อย่างเข้มงวดกันเลยทีเดียว เริ่มตั้งแต่ตัว Chip ประมวลผลซึ่งเป็นหัวใจหลักของ Smart Phone นั้น Mainboard หน้าจอแสดงผล หน่วยความจำ แม้แต่ตัว Adaptor ที่นำมา Charge ไฟ หรือจะเป็นปัญหาไฟฟ้าสถิตย์ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ในรถยนต์ก็มีกล่อง ECU ทำหน้าที่เหมือนสมองกลที่คอยควบคุมสั่งการให้ระบบต่างๆทำงาน  หรือจะเป็นไฟหน้ารถยนต์ที่เราเห็นเอามาแตกแดดตากฝนกันนี่แหละก็ต้องควบคุมเรื่องไฟฟ้าสถิตย์เช่นกัน ซึ่งปัญหาก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม ในอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าสถิตย์ก็จะส่งผลในเรื่องของวงจรไฟฟ้า ในบางอุตสาหกรรมก็จะส่งผลต่อเรื่องความสะอาดของชิ้นงาน แต่ไม่แค่นั้นนอกจากในอุตสาหกรรมแล้วในชีวิตประจำวันก็ยังต้องมาเจอปัญหาไฟฟ้าสถิตย์ได้อีก เช่น เราไปเดินเที่ยวในห้าง เดินไปเดินมา เดินสวนกับคนข้างหน้าบังเอิญแขนเกิดไปโดนกัน เกิดไฟช๊อต ถ้าเจอนักเลงหน่อยนี่ซวยเลยนะครับ อาจจะมีเรื่องกันได้หาว่าอีกคนเอาไฟมาช๊อตหรือบางครั้งลูกค้าที่ไปใช้บริการในห้างนั้นถึงกับไปร้องเรียนกับทางห้างเลยก็มี