บริษัท อีเอสดี คอนโทรล จำกัด

ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าสถิตย์

บริษัท อีเอสดี คอนโทรล จำกัด มีความตั้งใจและยินดี ที่จะให้คำปรึกษาและบริการ ทางด้านการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสถิตย์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดขึ้น ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ออฟฟิศสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า หรือ กับบุคคลทั่วไป ซึ่งทางบริษัทมีบุคลากร ที่ได้รับการอบรมหลักสูตร ANSI/ESD S20.20-2021 และหลักสูตร The ESDA established the TR53 Technician Certification Program จากสถาบันที่เกี่ยวข้องทางด้านการแก้ไขและควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ EOS/ESD ASSOCIATION ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทำให้ทางผู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสถิตย์ มั่นใจได้ว่าจะได้รับการแก้ไข อย่างถูกต้อง และเหมาะสมมากที่สุด