Electrostatic Field Meter/Charge Plate Monitor

เครื่องมือวัดประจุไฟฟ้าสถิตย์

Electrostatic Field Meter นำมาใช้งานสำหรับตรวจสอบประจุไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดขึ้นบนวัสดุต่างๆหน่วยที่วัดออกมาจะมีหน่วยเป็น Volt และสามารถแสดงค่าเป็นประจุบวกหรือลบ

เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์ ได้ถูกออกแบบให้สามารถวัดไฟฟ้าสถิตย์ของพื้นผิววัสดุ โดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงาน เครื่องสามารถตรวจวัดค่าไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดขึ้นบนวัสดุต่างๆ เช่น พลาสติก เส้นใยเคมี เส้นใยขนสัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือวัดที่จำเป็นต้องมีในกระบวนการการควบคุมและป้องกันปัญหาไฟ้าสถิตย์และ ESD ที่เกิดขึ้น

รายการอุปกรณ์เครื่องมือวัด Electrostatic Field Meter

  1. Desco TB-3040
  2. SIMCO FMX-003
  3. SIMCO FMX-004
  4. Qeepo QP-ESD201
  5. Qeepo QP-C01
  6. AP&T AP-YV1301/1302/1303
  7. Charge Plate Monitor
  8. Explosion Proof Electrostatic Field Meter
  9. Explosion Proof Electrostatic Field Sensor