Service

บริการตรวจสอบวัดค่าและให้คำปรึกษาทางด้าน Electrostatic Discharge (ESD) ไฟฟ้าสถิตย์ และเพลิงไหม้จากไฟฟ้าสถิตย์ รายงานสรุปผล วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขโดยเครื่องมือเฉพาะทางที่ทันสมัยพร้อมบริการบำรุงรักษา อุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าสถิตย์ทุกชนิด ทางบริษัทรับตรวจสอบอุปกรณ์และสาเหตุของไฟฟ้าสถิตย์ดังต่อไปนี้

 • เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์แบบใช้ไอออน (ESD Air Ionizer)
 • พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD floor)
 • ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD Packaging)
 • ถาดใส่งานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD Boxes)
 • พลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD Plastic)
 • สายกราวด์รัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (Wrist straps)
 • รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD Footwear)
 • ชุดพนักงานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD garment)
 • ระบบกราวด์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD ground system)
 • โต๊ะทำงานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD work surface)
 • ชั้นเก็บของป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD shelf)
 • รถเข็นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD Mobile cart)
 • ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD glove)
 • ไฟฟ้าสถิตย์ช๊อตคน พนักงาน ในที่ทำงาน บ้านเรือน คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล หรือ สถานที่อื่นๆ
 • การตรวจสอบและให้คำแนะนำกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการนำมาตรฐานทางด้าน ANSI/ESD S20.20-2019 มาใช้ในการปฏิบัติงาน
  การตรวจสอบพื้นที่ Electrostatic Protection Area (EPA) เพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามมาตรฐานทางด้าน ESD
 • การตรวจสอบอุปกรณ์ทางด้าน ESD ด้วยการอ้างอิงมาตรฐาน The ESDA established the TR53 Technician Certification Program